Aktuelt


Tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research har sendt ut invitasjon til et kommende temanummer om digitalisering og velferd. Overskriften er: Digitalization - saving or undermining the welfare state?

10. juni forsvarer Jim Broch Skarli avhandlingen «Det hender det er noen konflikter: Et offentlig tjenestelogikkperspektiv på sårbare brukere og deres pårørende som aktører i samskaping».

Temanummeret omhandlar «Public sector Innovation - Conceptual and Methodological Implications» og målet er i følgje redaktørane følgjande: To provide space for discussions and reflections on the conceptual and methodological implications of increased attention to innovation in public policies and services. This special issue includes articles that,...

June 9-11, 2022: Strategic Management of Public Sector Transformation in Turbulent Times: Enhancing Collaborative Governance and Co-creation of Public Value

The purpose of the seminar series is to offer a platform to present and discuss cutting-edge research across various disciplines related to the thematic area of RESINNREG and cutting across our three pillars related to responsible industry innovation, green innovation and innovation in the public sector.