Forskerseminar – «Sosial innovasjon i utdanning, helse- og velferdstjenestene»

22.mai, 2019, UiS bygning KA S-037 kl 12-13:00. Programområdene «Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv» og «HevHelse» (Det helsevitenskapelige fakultet/avdeling Folkehelse) og nettverket «Innovasjon i Offentlig sektor» (INNOFF, SV-fakultetet/IMKS) inviterer til forskerseminar med Dr. Charlotte Wegener, Aalborg Universitet. Charlotte Wegener er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, hvor hun forsker og underviser i […]

Bok lansert

Hva skjer når innovasjonsideer møter kommunen og dens mangfold av institusjonelle verdier, ordninger og regler? Hva skjer med kommunen, og hva skjer med innovasjonsideen? Kan en innovasjon enkelt overføres fra en kommunal kontekst til en annen? Dette er spørsmål som står sentralt i den pågående diskusjonen om innovasjon i norske kommuner, og som også har […]