Call for papers

Registrer forslag til papers før fristen den 10. september til NEON konferansen på Lillehammer 26 – 28 november 2019. NEON-konferansen er et forum for diskusjon, samarbeid, ideutveksling og deling av forskningsresultater. Her møtes forskere og praktikere rundt tema som organisasjon, organisering, ledelse, strategi, endring og innovasjon. Årets tema er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i […]