Endring av INNOFF

Det er besluttet å endre organiseringen av INNOFF til en formell forening med organisasjonsnummer, vedtekter og et institusjonelt medlemskap. Dette for å få en tydeligere formalisering i forhold til nettverkets formål. INNOFF har lykkes med å etablere og synliggjør en nasjonal forskningskompetanse med hittil 154 forskere og 41 institusjoner. Vi ønsker å være en brobygger […]