Konferanse om kjønn og innovasjon i Trondheim 11. mars 2020

INVITASJON Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling, og løftes frem som en løsning på globale og humanitære utfordringer. Men hvordan sikrer vi at innovasjonen blir inkluderende og dermed relevant for alle? Dette står på dagsorden når Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), Kilden […]