NEON – abstract frist 16.sept

NEON-konferansen 2020 arrangeres i år i Oslo 17 – 19. november. Konferansen planlegges som et fysisk arrangement på OsloMet, godt innenfor de rammer og anbefalinger som gjeder for smittevern. Siden det er umulig å vite noe sikkert om hvordan smittespredningen er når vi kommer til november, har vi beredskap for å på kort varsel kunne […]

Public webinar 8.sept

Department of Political Science and Management and the Center for Digital Transformation (CEDIT) at the University of Agder (UiA), Norway, in collaboration with School of Business and Tourism at the  Southern Cross University, Australia would like to invite you to a public webinar on «Network Governance and Digital Technologies in a Covid-19 world» on Tuesday, September 8, 2020. This public webinar precedes […]

NEON 2020

Årets tema: Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid Årets tidspunkt: 18 – 19. november Årets sted: Oslo Årets vertskap: OsloMet Neon-konferansen er Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sin årlige konferanse. Konferansen skal bidra til at det skjer utveksling av forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning, samt bidra til sterkere norsk […]

Samskaping

Samskaping og sosial innovasjon løftes frem som løsningen på en rekke samfunnsutfordringer, også i helse- og velferdssektoren. Men hva betyr egentlig disse begrepene? Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård er redaktører for den ferske utgivelsen. Ødegård er professor ved Høgskolen i Molde og gjesteforsker ved Nordlandsforskning. Han forteller om et økende behov for å bli nærmere […]