NEON – abstract frist 16.sept

NEON-konferansen 2020 arrangeres i år i Oslo 17 – 19. november. Konferansen planlegges som et fysisk arrangement på OsloMet, godt innenfor de rammer og anbefalinger som gjeder for smittevern. Siden det er umulig å vite noe sikkert om hvordan smittespredningen er når vi kommer til november, har vi beredskap for å på kort varsel kunne legge om til en virtuell konferanse dersom situasjonen krever dette.

Innsendelse av forslag til papers/abstracts  (maks. 500 ord):
16. september (utvidet frist)
Tilbakemelding på abstracts: 1. oktober
Påmeldingsfrist: 14. oktober
Innsendelse av endelig paper: 1. november

Call for papers.