Digitalt NEON

Etter en ny vurdering av smittesituasjonen og den usikkerhet som ligger i å planlegge fysiske arrangementer for høsten 2020 er det besluttet at årets NEON dager blir digitale. Hele konferansen blir digital, med mulig til fysisk deltakelse på deler av plenumsprogrammet. Det blir en fysisk PhD dag den 17. november på OsloMet. Årets PhD-dag har […]

Innovation in Public Planning

Aksel Hagen og Ulla Higdem ved Høgskolen i Innlandet har redigert boka Innovation in Public Planning som er utgitt på Palgrave Macmillan. Boka bidrar til planleggingsteorien ved å framheve at «innovasjon» bør vere den tredje pillaren i feltet i tillegg til dei to eksisterande som vektlegg kommunikativ og det pragmatisk tilnærming. Boka omtalar ei rekkje […]