Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i INNOFF.
På grunn av Covid-19 blir årsmøtet avholdt digitalt den 17. november kl.
15.00.

Møtet avholdes via Zoom [Lenke her].

Saker som dere ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. november til post@innoff.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til samme mailadresse.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmer ha betalt årets medlemskontingent.

Velkommen
Med vennlig hilsen
Styret i INNOFF