Aktuelt


Tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research har sendt ut invitasjon til et kommende temanummer om digitalisering og velferd. Overskriften er: Digitalization - saving or undermining the welfare state?

10. juni forsvarer Jim Broch Skarli avhandlingen «Det hender det er noen konflikter: Et offentlig tjenestelogikkperspektiv på sårbare brukere og deres pårørende som aktører i samskaping».

Temanummeret omhandlar «Public sector Innovation - Conceptual and Methodological Implications» og målet er i følgje redaktørane følgjande: To provide space for discussions and reflections on the conceptual and methodological implications of increased attention to innovation in public policies and services. This special issue includes articles that,...

June 9-11, 2022: Strategic Management of Public Sector Transformation in Turbulent Times: Enhancing Collaborative Governance and Co-creation of Public Value