Temanummer av Nordic Journal of Social Research (NJSR)

01.03.2022

Temanummeret omhandlar «Public sector Innovation - Conceptual and Methodological Implications» og målet er i følgje redaktørane følgjande: To provide space for discussions and reflections on the conceptual and methodological implications of increased attention to innovation in public policies and services. This special issue includes articles that, in different ways, shed light on the complex relationship between research and innovation, focusing particularly on innovation in the public sector.

Artiklane er skrivne av Maria Røhnebæk , Ann Karin Tennås Holmen, Magnus Gulbrandsen, Gry Cecilie Høiland, Luise Li Langergaard og Lars Fuglsang.

Temanummeret finn du her.