Historie

Forskning om innovasjon i offentlig sektor har fått økt oppmerksomhet de senere årene, i en tid der offentlig sektor sin evne til fornying, kontakt med brukere og å tenke nytt er blitt avgjørende. Initiativet til å etablere et nasjonalt forskernettverk ble tatt i kjølvannet av Public Sector Innovation konferansen (PUBSIC) som ble avholdt på Lillehammer […]