Kontakt oss

For å kontakt nettverket, send mail til: info@innoff.no For å bli en del av nettverket og få tilgang til løpende informasjon, send en e-post som inkluderer din institusjonelle profil (arbeidssted) og dine forskningsinteresser (jmf forskningsområder på nettsiden).  Du kan også ta kontakt med kontaktperson ved den enkelte forskningsinstitusjon.