Vertikal

Logo med ball, «INNOFF» og «Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor»

PNG: Bredde: 100px | 200px | 400px | 1000px EPSPDF

Horisontal

Logo med ball, «INNOFF» og «Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor».

PNG: Bredde: 200px |400px |1000pxEPSPDF