Forskere / forskningsinstitusjoner

INNOFF skal være en ressurs for forskere, policy aktører og aktører i offentlig sektor og en brobygger mellom forskning og praksisfeltet.

På denne siden finner du våre medlemsinstitusjoner, samt hvem som er kontaktperson og hvilke forskere som er tilknyttet institusjonen:

Høgskolen i Innlandet / Handelshøgskolen/ Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda / Avdeling for samfunnsfag og historie
Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

NORCE Research / Samfunnsavdeling

NORD Universitet / Fakultet for samfunnsfag

Nordlandsforskning AS

NTNU / Institutt for Helsevitenskap i Gjøvik

NTNU Samfunnsforskning AS

Oslo Metropolitan University / Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Stiftelsen Telemarksforsking

Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge / Handelshøyskolen

Universitetet i Tromsø / Institutt for samfunnsvitenskap

VID Vitenskapelige Høgskole