Arrangement

Oversikt over konferanser og seminarer med relevants for nettverkets fagområde.


NEON-dagene 2022: Organisering og ledelse i usikre og konfliktfylte tider

Drammen, 22. - 24. november 2022
www.neondagene.no


Fremtidens kommuner 2022: God helse

Arendal, 9.-10. juli 2022
www.fremtidenskommuner.no