FormålINNOFFs formål er synliggjøring og aktualisering av forskning, og forbedring av samspillet mellom forskning og andre aktører innen innovasjon i og for offentlig sektor. Nettverket vil arbeide for å:

  1. styrke forskningen om innovasjon i offentlig sektor i Norge.
  2. synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet
  3. etablere arenaer primært for forskere, men også møteplasser mellom forskning, policy- og praksisfelt

Medlemmer i nettverket er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som pr. i dag består av 18 institusjoner. Nettverket har kontaktpersoner ved hver institusjon som er ansvarlige for å formidle informasjon mellom nettverket og institusjonen og vedlikeholde oversikt over interesserte forskere i egen institusjon. Antall deltakere er stadig økende og består nå av 172 personer. Nettverket er dynamisk i den forstand at alle institusjoner som driver forskning på innovasjon i offentlig sektor, kan bli med i nettverket. Offentlige aktører kan også være medlemmer av nettverket.

Under forskere/forskningsinstitusjoner framkommer de som pr. i dag er tilknyttet nettverket. Deltakelse i nettverket innebærer å ha et kontaktpunkt, å bidra med innsikt i relevant forskning og forskere på egen institusjon, og å få tilgang til forskningsfeltet sin aktivitet nasjonalt.

For mer informasjon om INNOFF, last ned denne PDF: Strategidokument 2019 (PDF)