Podkast

I samarbeid med Fremtidens Kommuner og NORCE har INNOFF produsert podkasten 'Fremtidens kommuner' som tar for seg temaer innen innovasjon i kommuner og andre deler av offentlig sektor.

Podkasten springer ut fra innovasjonskonferansen med samme navn og ledes av Erik Bøylestad Nilsen, byråkraten som er ansatt i Arendal kommune, og Eugene Guribye, forskeren som er leder for Senter for praksisnær forskning i NORCE. Her blir det presentert ny forskning og diskutert løsninger på dagens utfordringer sammen med spennende gjester. Det gir en unik mulighet til å dele kunnskap på tvers av både forskning og kommuner.

Vi har alle godt av å lære noe nytt. Vi håper at dette kan bidra til mer innovasjon!

Klikk her for å komme til podcasten!

Har du forslag til gjester eller temaer? Send det til post@fremtidenskommuner.no


Episode 1: Om kommunal kollaps og behovet for innovasjon

I første episode kan du høre forskeren og byråkraten snakke med Rolf Rønning (Professor Emeritus ved Høgskolen i Innlandet) og Arne Skogbakken (kommunedirektør i Søndre Land) om kommunal kollaps, det store behovet for innovasjon og forskning, samt hvordan kontrollutvalg og sosiale sosiale medier bremser utviklingen. Og litt om vedhugging.

Klikk her for å høre første episode.


Episode 2: Om unge uføre som "ferdig avklart". Skal de ikke hjelpes inn i arbeidslivet?

I andre episode hører du forskeren og byråkraten snakke med Idun Høydalsvik fra #Syktbrajobb i NAV Bergen og Tonje Fyhn i Norce Research om unge voksne utenfor arbeidslivet. Hvorfor er det slik at unge uføre blir gitt opp og aldri skal inn i arbeidslivet igjen? Er de virkelig "ferdig avklart"? #Syktbrajobb har bevist at det er en logisk brist her, og at endringer i det offentlige tjenestetilbudet vil gi mange et bedre liv og kanskje bidra med arbeidskraft som trengs over hele landet.

Klikk her for å høre andre episode.

 

Episode 3: Om barnehager som også skaper fellesskap for foreldrene

Kan barnehagen være et sted som bygger mangfoldighet, lek, kreativitet og fellesskap også for foreldrene? Kan barnehagen løse et større samfunnsoppdrag, gi en utvide følelsen av familie og bygge et inkluderende fellesskap som strekker seg utover barna. Kanskje har mange offentlig tjenester blitt for snevre i sin rolleforståelse og sitt samfunnsoppdrag?
Hør Dina von Heimburg (NTNU) og Susanne Vollan (forelder og medforsker) diskutere dette med forskeren og byråkraten i 3. episode fra Fremtidens kommuner som handler om design av barnehager for voksne.

Klikk her for å høre tredje episode.

Episode 4: Om integrering av arbeidsinnvandrere for å beholde og rekruttere

I fjerde episode av Fremtidens Kommuner snakkes det om hvorfor vi må jobbe med å tiltrekke oss arbeidskraft fra andre land, og hvordan kommunene må jobbe for å integrere innflytterne i lokalsamfunnet. Hvordan kan kommunen jobbe for å behandle disse arbeidsmigrantene godt? Hvordan kan rekrutteringsprosessene bedres? Hvordan kan arbeidsmigrantene støttes inn i arbeidslivet og inn i samfunnet?
Hør mer om dette når forskeren og byråkraten har Professor Arnfinn Midtbøen (UiO) og Øyvind Såtvedt (Osloregionen) på besøk i studio. 

Klikk her for å høre fjerde episode.


Episode 5: Om barnefattigdom og nye mønstre

Femte episode av Fremtidens Kommuner handler om hvordan koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt kan skape bedre oppvekst og bryte mønster med barnefattigdom. Til å belyse dette snakker forskeren og byråkraten med Kristine Løkås Vigsnes fra Kristiansand kommune og Eirin Mølland fra University of Agder (UiA) som er involvert i forskningsprosjektet 'Nye mønstre - trygg oppvekst'. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom 11 kommuner, og du kan lese mer om dette ved å klikke her.

Klikk her for å høre podkast-episoden!


Episode 6: Om å invitere bredt og slippe kontrollen i planarbeidet

Hvordan drive med innovasjon i planprosesser? Lær mer om hvorfor det er så viktig å inkludere innbyggere i en tidlig fase når forskeren og byråkraten snakker med Geir Skjæveland, tidligere kommunalsjef i Arendal kommune, og Gro Sandkjær Hansen som er forsker ved OsloMet.

Klikk her for å høre sjette episode.


Episode 7: Om mangelen på helsepersonell og løsningen på problemet

Temaet i syvende episode fra Fremtidens Kommuner er mangelen på helsepersonell og løsningen på problemet. Hør hva Mari Søttar Svendsen fra Bodø kommune og Gunnar Bovim fra NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har å si om dette. Gunnar Bovim ledet Helsepersonellkommisjonen som har sett på hvordan vi kan sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Mari Søttar Svendsen er prosjektleder for "Optimal bruk av kompetanse" i Bodø kommune der de har kartlagt utfordringer og funnet løsninger.

Klikk her for å høre episoden.


Episode 8: Om skolen som bauta i nærmiljøet

Åttende episode ble tatt opp på Fremtidens Kommuner konferansen 2023. Her prater forskeren og byråkraten med Trond Nilsen, rektor på Lofsrud ungdomsskole, og Mats Thyli, daglig leder i Grorud IL. De mener at skolen har potensial til å ta en mye større rolle i nærmiljøet, spesielt i samarbeid med politi, frivillighet og andre etater. Hør om hvordan skolen må drives for å komme i posisjon til et større samfunnsoppdrag som bygger både individer og samfunn.

Klikk her for å høre åttende episode.


Episode 9: Om frivillighetens rolle og samarbeid med kommunen

Podkastsesongen avsluttes med niende episode som er en liveinnspilling fra innovasjonskonferansen Fremtidens Kommuner 2023. Episoden handler om frivillighetens rolle og samarbeidet med norske kommuner. Forskeren og byråkraten snakker med Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, og Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon. 

Klikk her for å høre niende episode.