Podkast

I samarbeid med Fremtidens Kommuner og NORCE har INNOFF produsert podkasten 'Fremtidens kommuner' som tar for seg temaer innen innovasjon i kommuner og andre deler av offentlig sektor.

Podkasten springer ut fra innovasjonskonferansen med samme navn og ledes av Erik Bøylestad Nilsen, byråkraten som er ansatt i Arendal kommune, og Eugene Guribye, forskeren som er leder for Senter for praksisnær forskning i NORCE. Her blir det presentert ny forskning og diskutert løsninger på dagens utfordringer sammen med spennende gjester. Det gir en unik mulighet til å dele kunnskap på tvers av både forskning og kommuner.

Vi har alle godt av å lære noe nytt. Vi håper at dette kan bidra til mer innovasjon!

Klikk her for å komme til podcasten!

Har du forslag til gjester eller temaer? Send det til post@fremtidenskommuner.no


Sesong 2:

Episode 10: Om Gloppenmodellen og pingvinger i ørkenen

I denne episoden har forskeren og byråkraten invitert Ann Iren Festervoll fra Gloppen kommune og Øyvind Hellang fra NORCE, til å snakke om Gloppenmodellen. Modellen er en samarbeidsmodell der NAV, fylkeskommune, kommune og næringslivet jobber sammen om fagutdanning for flykninger og minoritetsspråklige. Det er også en samfinansieringsmodell der NAV og fylkeskommunen deler på utgiftene.  

Klikk her for å høre episoden!


Episode 11: Om radikal innovasjon og eksperimentering gjennom forsøksordningen

Gjestene i denne episoden er Asbjørn Røiseland, professor ved Oslo MET og sjefsredaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Innovation in the Public Sector og Henrik Dons Finsrud, fagleder for Innsikt og innovasjon i KS og som blant annet er involvert i KS' partnerskap for radikal innovasjon. 

I episoden snakkes det om hvordan kommuner eksperimenterer med å bruke digitale og ikke-digitale kanaler for å nå ut til innbyggerne, spesielt de som ikke er digitale. Videre diskuteres det hvordan risikoviljen i kommunene er en utfordring på grunn av manglende kapasitet og risiko for å ikke oppfylle lovpålagte oppgaver. Og sist, men ikke minst; hvordan forsøksordningen kan være viktig for innovasjon i norske kommuner.

Klikk her for å høre episoden.


Episode 12: Om demenslandsby og frivilliges bidrag

Denne episoden handler om demenslandsbyer. En av gjestene er Maria Røhnebæk som er styreleder i INNOFF og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun har fulgt utviklingen av demenslandsbyen Karpe Diem i Bærum Kommune, som er et unikt boligmiljø med fokus på å skape trygge omgivelser og en meningsfull hverdag. Den andre gjesten er Kari Beate Johnsrud som er tjenesteleder i Bærum Kommune, og som blant annet har hatt driftsansvar for denne demenslandsbyen.

I episoden diskuteres hvordan demenslandsbyer legger til rette for omsorg av mennesker med demens. Gjestene snakker også om generasjonshus og viktigheten av frivillige i eldre- og menneskeomsorgen. Det legges vekt på forskning, innovasjon og inkludering av ufaglærte og utradisjonelle fagfolk for å skape gode møteplasser og trygge omgivelser for beboerne.

Klikk her for å lytte til episoden!


Episode 13: Om Stangehjelpa og helseinnovasjon

I denne episoden diskuteres psykisk helse og innovasjon. Birgit Valla, tidligere leder i Stanghjelpa, og Thomas Hoholm, leder ved Institutt for Strategi og Entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI, er dagens gjester. De snakker om Stangehjelpa og deres fokus på å lytte til brukernes behov. Stanghjelpa er anerkjent som et innovativt prosjekt i kommunesektoren.
Samtalen dreier seg også om utfordringene med endringer i offentlig sektor og behovet for kultur- og ledelsesendringer. Birgit og teamet hennes har lært av feil og tatt små skritt for å forbedre tjenesten. Stange kommune blir rost for sitt arbeid, og episoden understreker behovet for innovasjon i offentlig sektor.
Ellers anbefaler vi innlegget til Birgit på Fremtidens kommuner konferansen der Stangehjelpa beskrives litt mer detaljert.

Klikk her for å høre episoden.Sesong 1:

Episode 1: Om kommunal kollaps og behovet for innovasjon

I første episode kan du høre forskeren og byråkraten snakke med Rolf Rønning (Professor Emeritus ved Høgskolen i Innlandet) og Arne Skogbakken (kommunedirektør i Søndre Land) om kommunal kollaps, det store behovet for innovasjon og forskning, samt hvordan kontrollutvalg og sosiale sosiale medier bremser utviklingen. Og litt om vedhugging.

Klikk her for å høre første episode.


Episode 2: Om unge uføre som "ferdig avklart". Skal de ikke hjelpes inn i arbeidslivet?

I andre episode hører du forskeren og byråkraten snakke med Idun Høydalsvik fra #Syktbrajobb i NAV Bergen og Tonje Fyhn i Norce Research om unge voksne utenfor arbeidslivet. Hvorfor er det slik at unge uføre blir gitt opp og aldri skal inn i arbeidslivet igjen? Er de virkelig "ferdig avklart"? #Syktbrajobb har bevist at det er en logisk brist her, og at endringer i det offentlige tjenestetilbudet vil gi mange et bedre liv og kanskje bidra med arbeidskraft som trengs over hele landet.

Klikk her for å høre andre episode.

 

Episode 3: Om barnehager som også skaper fellesskap for foreldrene

Kan barnehagen være et sted som bygger mangfoldighet, lek, kreativitet og fellesskap også for foreldrene? Kan barnehagen løse et større samfunnsoppdrag, gi en utvide følelsen av familie og bygge et inkluderende fellesskap som strekker seg utover barna. Kanskje har mange offentlig tjenester blitt for snevre i sin rolleforståelse og sitt samfunnsoppdrag?
Hør Dina von Heimburg (NTNU) og Susanne Vollan (forelder og medforsker) diskutere dette med forskeren og byråkraten i 3. episode fra Fremtidens kommuner som handler om design av barnehager for voksne.

Klikk her for å høre tredje episode.

Episode 4: Om integrering av arbeidsinnvandrere for å beholde og rekruttere

I fjerde episode av Fremtidens Kommuner snakkes det om hvorfor vi må jobbe med å tiltrekke oss arbeidskraft fra andre land, og hvordan kommunene må jobbe for å integrere innflytterne i lokalsamfunnet. Hvordan kan kommunen jobbe for å behandle disse arbeidsmigrantene godt? Hvordan kan rekrutteringsprosessene bedres? Hvordan kan arbeidsmigrantene støttes inn i arbeidslivet og inn i samfunnet?
Hør mer om dette når forskeren og byråkraten har Professor Arnfinn Midtbøen (UiO) og Øyvind Såtvedt (Osloregionen) på besøk i studio. 

Klikk her for å høre fjerde episode.


Episode 5: Om barnefattigdom og nye mønstre

Femte episode av Fremtidens Kommuner handler om hvordan koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt kan skape bedre oppvekst og bryte mønster med barnefattigdom. Til å belyse dette snakker forskeren og byråkraten med Kristine Løkås Vigsnes fra Kristiansand kommune og Eirin Mølland fra University of Agder (UiA) som er involvert i forskningsprosjektet 'Nye mønstre - trygg oppvekst'. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom 11 kommuner, og du kan lese mer om dette ved å klikke her.

Klikk her for å høre podkast-episoden!


Episode 6: Om å invitere bredt og slippe kontrollen i planarbeidet

Hvordan drive med innovasjon i planprosesser? Lær mer om hvorfor det er så viktig å inkludere innbyggere i en tidlig fase når forskeren og byråkraten snakker med Geir Skjæveland, tidligere kommunalsjef i Arendal kommune, og Gro Sandkjær Hansen som er forsker ved OsloMet.

Klikk her for å høre sjette episode.


Episode 7: Om mangelen på helsepersonell og løsningen på problemet

Temaet i syvende episode fra Fremtidens Kommuner er mangelen på helsepersonell og løsningen på problemet. Hør hva Mari Søttar Svendsen fra Bodø kommune og Gunnar Bovim fra NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har å si om dette. Gunnar Bovim ledet Helsepersonellkommisjonen som har sett på hvordan vi kan sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Mari Søttar Svendsen er prosjektleder for "Optimal bruk av kompetanse" i Bodø kommune der de har kartlagt utfordringer og funnet løsninger.

Klikk her for å høre episoden.


Episode 8: Om skolen som bauta i nærmiljøet

Åttende episode ble tatt opp på Fremtidens Kommuner konferansen 2023. Her prater forskeren og byråkraten med Trond Nilsen, rektor på Lofsrud ungdomsskole, og Mats Thyli, daglig leder i Grorud IL. De mener at skolen har potensial til å ta en mye større rolle i nærmiljøet, spesielt i samarbeid med politi, frivillighet og andre etater. Hør om hvordan skolen må drives for å komme i posisjon til et større samfunnsoppdrag som bygger både individer og samfunn.

Klikk her for å høre åttende episode.


Episode 9: Om frivillighetens rolle og samarbeid med kommunen

Podkastsesongen avsluttes med niende episode som er en liveinnspilling fra innovasjonskonferansen Fremtidens Kommuner 2023. Episoden handler om frivillighetens rolle og samarbeidet med norske kommuner. Forskeren og byråkraten snakker med Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, og Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon. 

Klikk her for å høre niende episode.