INNOFF er et nasjonalt nettverk for forskere med formål om å synliggjøre og aktualisere forskning på feltet, forbedre samspillet mellom forskere og mellom forskning og andre aktører relatert til innovasjon i og for offentlig sektor. 

INNOFF skal være en ressurs for forskere, policyaktører og aktører i offentlig sektor, og en brobygger mellom forskning og praksisfeltet.

På siden finner du våre medlemsinstitusjoner, samt hvem som er kontaktpersoner ved hver av institusjonene.