Medlemmer


Medlemmer av INNOFF er av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt. Kommuner og offentlige institusjoner kan også være medlem. Nedenfor er en oversikt over våre medlemmer, samt kontaktperson ved hver institusjon.  

Hvis du tilhører en institusjon som du mener bør være medlem, så ta kontakt med oss.


Høgskolen i Innlandet

Handelshøgskolen
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Kontakt: Maria Taivalsaari Røhnebæk

___________________________________________________________

Fafo

Kontakt: Terje Olsen


Høgskolen i Molde

Kontakt: Atle Ødegård


Høgskolen i Volda

Avdeling for samfunnsfag og historie

Kontakt: Roar Stokken


Høgskolen i Østfold

Kontakt: Christian Sørhaug


Høgskulen på Vestlandet

Kontakt: Tone Larsen


NIFU

Kontakt: Eli Tronsmo 


NORCE Research

Helse og samfunn

Kontakt: Eugene Guribye


NORD Universitet

Fakultet for samfunnsfag

Kontakt: Maja Nilssen


Nordlandsforskning

Kontakt: Ragnhild Holmen Waldahl


NTNU

Institutt for Helsevitenskap, Gjøvik

Kontakt: Siv Magnussen


NTNU Samfunnsforskning

Kontakt: Roger Lian


OsloMet

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Kontakt: Christian Wittrock


Ruralis

Institutt for rural- og regionalutvikling

Kontakt: Svein Frisvoll


Sintef

Kontakt: Hans Torvatn 


Telemarksforsking

Kontakt: Ailin Aastvedt


Universitetet i Stavanger

Kontakt: Ann-Karin Tennås Holmen


USN - Universitetet i Sørøst-Norge 

Kontakt: Jon Hovland Honerud


Universitetet i Tromsø 

Institutt for samfunnsvitenskap

Kontakt: Toril Ringholm


VID Vitenskapelige Høgskole

Kontakt: Chris Rønningstad