Nordic Journal of Innovation in the Public Sector

Tidsskriftet har som formål å styrke den tverrfaglige debatten rundt innovasjon i offentlig sektor. Tidsskriftet er tematisk avgrenset til innovasjon i offentlig sektor og har sitt primære nedslagsfelt i samfunnsvitenskap, men skal samtidig ha en tverrfaglig, flerfaglig og bred tilnærming. 

Tidsskriftet er etablert etter initiativ fra Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF), hvor åtte av medlemmene har gått sammen som samarbeidspartnere for å realisere finansieringen av tidsskriftet. Tidsskriftet har nordisk redaksjon og redaktør er professor Asbjørn Røiseland.

Tidsskriftet praktiserer dobbel-blind review, tilfredsstiller alle formelle akademiske krav til tidsskriftpublisering og er under registrering i de nordiske lands databaser over godkjente tidsskrift. Det legges til grunn at bidragene i vid forstand knyttes til teori og litteratur om innovasjon, og at artiklenes empiriske nedslagsfelt er offentlig sektor.

Tidsskriftets hjemmeside er: https://www.idunn.no/journal/njips

Portalen for manus er: https://njips.manuscriptmanager.net

Andre utgave

Andre utgave innledes av Joseph Harrington og med-redaktør i tidsskriftet Johan Quist. I utgaven kan du lese følgende veldig interessante artikler om fire ulike offentlige innovasjoner - to om tjenestedesign, en om tillitsreformer og en om digital transformasjon og hybrid samhandling i velferdstjenester:

En undersökning av designprototypens karaktär och roll i policyutveckling

Av Katarina Wetter-Edman, Matilda Legeby, Stefan Holmlid & Jonas Boström


The Emotional Neglect in Recent Service Design Developments

Av Audun Formo Hay & Josina Vink


Does trust-based management reform enhance employee-driven innovation? Evidence from a Scandinavian capital

Av Helge Svare, Åge Johnsen & Christian Wittrock


Innovating the Public Sector with Hybrid Interactions – focusing the user on the digital transformation of the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)

Av Rikard Eriksson, Elin Tangnæs & Pål Ellingsen

Første utgave

Innovate or Die?

Av Ditte Thøgersen og Susanne Boch Waldorff

Artikkelen undersøker tolkninger av imperativet for 'frontlinje-innovasjon' i offentlig sektor. Nærmere bestemt i barnehagesektoren i Danmark. 

Gjennom semi-strukturerte intervjuer med frontlinje ledere fra 20 forskjellige kommuner og translasjonsteori har forfatterne funnet frem til tre strategier for å oversette en idé til praksis:

1. Tilpasse en 'fremmed' idé og justere den til lokal kontekst.

2. Eksperimentering og testing av prototyper i en mikro-kontekst.

3. Kollegiale refleksjoner og diskusjoner om faglig praksis

Nye idéer, retningslinjer og konsepter bringer med seg nye normer, forventninger og spenning. Forhåpentligvis kan disse strategiene inspirere andre ledere til hvordan de kan oversette nye idéer til praksis.

Se videointervjuet med forfatterne av artikkelen under og klikk her for å lese hele artikkelen.

Public services and service innovation: A practice theory view
Av Per Skålén

Med utgangspunkt i den svake teoretiske forståelsen av begreper som offentlige tjenester og innovasjon i offentlig sektor, argumenterer Skålén for at vi må konseptualisere offentlige tjenester i form av verdiskapende samskapingspraksiser, og at offentlig tjenesteinnovasjon må konseptualiseres som etableringen av nettopp dette.

Klikk her for å lese hele artikkelen og se intervju med artikkelforfatteren i videoen nedenfor  

The Three Orders of Public Innovation: Implications for Research and Practice

Av Eva Sørensen og Jacob Torfing

I denne artikkelen diskuterer forfatterne hvordan vi kan transformere offentlig sektor til å drive med permanent og systematisk innovasjon, og peker på tre nivåer som må utvikles for å oppnå dette.

Klikk her for å lese hele artikkelen.

Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public Sector: A Perspective on Distinctions and the Convergence of Definitions

Av Ailin Aastvedt og Ulla Higdem

I denne artikkelen rapporterer forfatterne fra en litteraturgjennomgang med mål om å kartlegge de ulike og ofte varierende begrepene som brukes i forskning på samskaping, samarbeidende innovasjon og åpen innovasjon i offentlig sektor. 

Klikk her for å lese hele artikkelen.