INNOFF Studio 2020


INNOFF studio ble gjennomført 17/11 2020 i forbindelse med NEON-konferansen.
(Opptak av digital konferanse)  


Opptak av NEON-dagen finner du her: Del 1 | Del 2

[min] Del 1
[0:00] Velkommen og kort om INNOFF, v/ styreleder Ann Karin Tennås Holmen
[6:30]  Introduksjon til tema, v/ Roger Lian INNOFF og NTNU Samfunnsforskning
[13:30] Erfaringer fra FORKOMMUNE programmet: sentrale drivere og utfordringer i samarbeid mellom forskning og praksis v/partner Kaja Høiseth-Gilje, Menon
[25:00] De gode eksemplene: Innblikk i FORKOMMUNE-prosjekter hvor kommuner og forskningspartnere samarbeider
[35:00] Sentrale forutsetninger for vellykkede samarbeid. Hvordan kan virkemiddelapparatet stimulere til samarbeid hvor forutsetningene er svake? Panelsamtale mellom Norges forskningsråd, Menon og INNOFF.

 
[min] Del 2
[1:40] De gode eksemplene: Innblikk i FORKOMMUNE-prosjekter hvor kommuner og forskningspartnere samarbeider
[11.10] Ulike forutsetninger og strategier mellom store og små kommuner? v/seniorforsker Bent Aslak Brandtzæg, Telemarksforskning
[25:00] Innovasjonsmeldingen og nye tilnærminger for å møte utfordringer, tilpasse og styrke samarbeid. Panelsamtale mellom KS, Distriktssenteret, Kommunalkomitéen og INNOFF.
[45:00] Avslutning