Disputas: Jim Broch Skarli

16.08.2022

10. juni forsvarer Jim Broch Skarli avhandlingen «Det hender det er noen konflikter: Et offentlig tjenestelogikkperspektiv på sårbare brukere og deres pårørende som aktører i samskaping».

https://www.inn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kommende-disputaser/disputas-jim-broch-skarli/index.html