NEON 2021

04.01.2022

Hvordan organisere for en bærekraftig fremtid?

Årets NEON-konferanse setter fokus på organisering for en bærekraftig fremtid, i vid forstand. Fokus på organisasjoners sosiale og miljømessige ansvar har vært sterkt økende de siste tiårene. Drevet frem av grasrotbevegelser, forskersamfunnene og frem til det nå er høyt på den politiske agenda. Jennifer Howard-Greneville, som var hovedtaler på EGOS-konferansen i fjor, trekker frem organisasjonsforskningens tverrfaglighet og pluralisme som et fortrinn når man står overfor komplekse samfunnsutfordringer.

Mer informasjon på konferansens nettside: www.neon2021.no