Program

14:00-14:05: Velkommen og introduksjon til tema. Styreleder INNOFF Maria Røhnebæk (INN) og styremedlem INNOFF Roger Lian (NTNU Samfunnsforskning)

14:05-14:25: Konflikt som kime til innovasjon? Oscar Amundsen, Professor ved NTNU

14:25-14:45: Partnerskap og spenninger i utviklingen av langtidsplan for forskning og høyere utdanning Vidar Grøtta, Kunnskapsdepartementet

14:45-15:00 Pause

15:00-15:30: Hvordan håndteres konflikter og spenninger i praksis?

  • Erfaringer fra nettverket «Hjerte for Arendal» Lisbeth Iversen (leder for nettverket og offentlig PhD kandidat ved AHO)
  • Erfaringer fra Områdesatsing av Strømsø i Drammen, Marit Ekne Ruud, NIBR (ansvarlig for sosiokulturell ståstedsanalyse for Strømsø)

15:30-15:55 Hvordan håndtere og forstå konflikter og spenninger i nettverk og partnerskap? Panelsamtale mellom innledere

15:55-16:00: Avslutning v/INNOFF