Nordic Journal of Innovation in the Public Sector 

Tidsskriftet Nordic Journal of Innovation in the Public Sector (NJIPS) har som formål å styrke den tverrfaglige debatten rundt innovasjon i offentlig sektor. Tidsskriftet er tematisk avgrenset til innovasjon i offentlig sektor og hovedsakelig ha sitt primære nedslagsfelt i samfunnsvitenskap, men skal samtidig ha en tverrfaglig, flerfaglig og bred tilnærming. 

Tidsskriftet er etablert etter initiativ fra Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF), hvor åtte av medlemmene har gått sammen som samarbeidspartnere for å realisere finansieringen av tidsskriftet. Tidsskriftet har nordisk redaksjon og redaktør er professor Asbjørn Røiseland. 

Tidsskriftet praktiserer dobbel-blind review, tilfredsstiller alle formelle akademiske krav til tidsskriftpublisering og er under registrering i de nordiske lands databaser over godkjente tidsskrift. Det legges til grunn at bidragene i vid forstand knyttes til teori og litteratur om innovasjon, og at artiklenes empiriske nedslagsfelt er offentlig sektor. 

Tidsskriftets hjemmeside er: https://www.idunn.no/journal/njips

Portalen for manus er: https://njips.manuscriptmanager.net