Nordic Journal of Innovation in the Public Sector
Nordic Journal of Innovation in the Public Sector utgis av Universitetsforlaget med støtte fra og i samarbeid med Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF). Forskernettverket INNOFF har for tiden 18 institusjonelle medlemmer som arbeider for synliggjøring og aktualisering av forskning, og forbedring av samspillet mellom forskning og andre aktører innen innovasjon i og for offentlig sektor. 

Tidsskriftet ble etablert i 2022. 

Nettside: www.idunn.no/journal/njips