Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Formål

Nettverkets formål er synliggjøring og aktualisering av forskning, og forbedring av samspillet mellom forskning og andre aktører innen innovasjon i og for offentlig sektor. Nettverket vil arbeide for å:

  1. styrke forskningen om innovasjon i offentlig sektor i Norge.
  2. synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet
  3. etablere arenaer primært for forskere, men også møteplasser mellom forskning, policy- og praksisfelt

Medlemmene i nettverket er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som har meldt sin interesse for nettverket (per i dag 145 personer). Nettverket har kontaktpersoner ved hver institusjon som er ansvarlige for å formidle informasjon mellom nettverket og institusjonen og vedlikeholde oversikt over interesserte forskere i egen institusjon. Nettverket er dynamisk i den forstand at alle institusjoner som driver forskning på innovasjon i offentlig sektor, kan bli med i nettverket. Offentlige aktører kan også være medlemmer av nettverket.

Under er institusjonene som per i dag er tilknyttet nettverket, listet opp. Vi ønsker å knytte til oss flere. Deltakelse i nettverket innebærer å ha et kontaktpunkt, å bidra med innsikt i relevant forskning og forskere på egen institusjon, og å få tilgang til forskningsfeltet sin aktivitet nasjonalt. For å sikre kontinuitet i nettverket ønskes økonomiske bidrag velkommen.

For mer informasjon om INNOFF, last ned denne PDF: Strategidokument 2019 (PDF)Last ned

 


Forskningsområder

Her finner du forskere kategorisert under forskningsområder. Forskere vil kunne tilhøre flere forskningsområder.

 


Facebook Posts

2 weeks ago

Åse Velure

Hei! Eg er interessert i evt artiklar / publikasjonar som ser på implementering som ledd i innovasjonsløp og utfordringar knytta til det i offentleg sektor. Om nokon har noko på dette så vil eg ta i mot med stor takk! ... See MoreSee Less

View on Facebook

INTEGRATE - konferanse om arbeidsinkludering

Merk datoen allerede:
Konferanse arrangeres på Lillehammer den 3. – 4. november. Konferansen vil være av spesiell interesse for forskere innen tjenesteinnovasjon i offentlig sektor.

INTEGRATE 2019 en nasjonal konferanse, med internasjonal deltakelse, for forskning om helhetlige forløp mot arbeidslivsdeltakelse for grupper som er eller står i fare for å bli marginalisert i arbeidsmarkedet.

CALL FOR PAPERS - FRIST 18. MAI

Videre informasjon:

Goal: The main goal of this conference is to share with a wider audience new national and international knowledge about how vulnerable groups with complex needs can be integrated in the labour market. The focus is on how collaboration between multiple services, and between the support system and the employers, may contribute to this end. By vulnerable groups we refer to people, old and young, with health problems or disabilities, immigrants with language or skill barriers and so on.

Target groups: The target groups for the conference are ph.d. students, researchers, practitioners and policy makers.

Conference language: English

Streams
Theoretical, conceptual and empirical papers are welcome. You will be invited to submit an abstract to the conference which features the following themes.
1. The role of the employer, including Human Resource Management, and the work place in the process of work inclusion of vulnerable groups.
2. The importance of service integration and role the services in healthcare, rehabilitation, social, welfare and employment in supporting recruitment and retaining of vulnerable workers in employment.
3. Facilitators and barriers for collaboration and coordination of multiple services that contribute to employment of vulnerable groups
4. The need for and effect of coordinated and integrated services in labour market inclusion and return to work processes
5. Can innovative strategies that emphasize co-creation improve the services for vulnerable groups so that work inclusion is enhanced?
6. Recent policy reforms and their consequences for service integration and work inclusion among vulnerable groups
Practical cases in Norwegian are also welcome.

Important dates:
Call for papers - May 18
Abstract deadline - Sept. 4
Notification of acceptance - Sept. 13
Registration deadline - Oct. 1
Conference - Nov. 4. – 5.

Organization: The conference is organized by the interdisciplinary core research group INTEGRATE. INTEGRATE is a research collaboration between Oslomet- Oslo Metropolitan University and Inland Norway University of Applied Sciences and funded by the research program HELSEVEL, The Research Council of Norway.

At the conference you will meet national and international experts on the topic in plenary talks, workshops and paper sessions.

Please mark the dates in your calendar. More information will soon follow!
... See MoreSee Less

View on Facebook