Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Formål

Nettverkets formål er synliggjøring og aktualisering av forskning, og forbedring av samspillet mellom forskning og andre aktører innen innovasjon i og for offentlig sektor. Nettverket vil arbeide for å:

  1. styrke forskningen om innovasjon i offentlig sektor i Norge.
  2. synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet
  3. etablere arenaer primært for forskere, men også møteplasser mellom forskning, policy- og praksisfelt

Medlemmene i nettverket er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som har meldt sin interesse for nettverket (per i dag 145 personer). Nettverket har kontaktpersoner ved hver institusjon som er ansvarlige for å formidle informasjon mellom nettverket og institusjonen og vedlikeholde oversikt over interesserte forskere i egen institusjon. Nettverket er dynamisk i den forstand at alle institusjoner som driver forskning på innovasjon i offentlig sektor, kan bli med i nettverket. Offentlige aktører kan også være medlemmer av nettverket.

Under er institusjonene som per i dag er tilknyttet nettverket, listet opp. Vi ønsker å knytte til oss flere. Deltakelse i nettverket innebærer å ha et kontaktpunkt, å bidra med innsikt i relevant forskning og forskere på egen institusjon, og å få tilgang til forskningsfeltet sin aktivitet nasjonalt. For å sikre kontinuitet i nettverket ønskes økonomiske bidrag velkommen.

For mer informasjon om INNOFF, last ned denne PDF: Strategidokument 2019 (PDF)Last ned

 


Forskningsområder

Her finner du forskere kategorisert under forskningsområder. Forskere vil kunne tilhøre flere forskningsområder.

 


Facebook Posts

Da var INNOFF stiftet:-) Gratulerer og takk til de 17 FoU institutsjoner som står bak stiftelsesmøtet. Vi ønsker flere velkommen!
Det nye styret er klar for å styrke samarbeidet om offentlig innovasjon mellom forskere og forskning/praksisfelt
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Innovasjon i det offentlige - Innoff

Vi er ein av stiftarane av Innovasjon i det offentlige - Innoff, som skal styrke forskinga og synleggjere den nasjonale forskingskompetansen på dette området. Styreleiar Ann-Karin Tennås Holmen presenterte tankar om framtida til nettverket under stiftingsmøtet i går. Vi gler oss! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Invitasjon til seminar ved Høgskolen
i Innlandet 17. januar 2020:
PUBLIC INNOVATION AS AN ACADEMIC DISCIPLINE
... See MoreSee Less

View on Facebook

Det er besluttet å endre organiseringen av INNOFF til en formell forening med organisasjonsnummer, vedtekter og et institusjonelt medlemskap. Dette for å få en tydeligere formalisering i forhold til nettverkets formål.

INNOFF har lykkes med å etablere og synliggjør en nasjonal forskningskompetanse med hittil 154 forskere og 41 institusjoner. Vi ønsker å være en brobygger mellom forskere og praksisfeltet ved å støtte opp om allerede eksisterende møteplasser.

Det er grunnen til at selve stiftelsesmøte finner sted under NEON konferanse på Lillehammer den 27. november kl. 1800 jfr. www.inn.no/konferanser/neon-2019/program

Vi ønsker alle med interesse for arbeidet velkommen til stiftelsesmøte.
... See MoreSee Less

View on Facebook