Siste nytt fra INNOFF

Digitalt NEON

Etter en ny vurdering av smittesituasjonen og den usikkerhet som ligger i å planlegge fysiske arrangementer for høsten 2020 er det besluttet at årets NEON dager blir digitale. Hele konferansen blir digital, med mulig til fysisk deltakelse på deler av plenumsprogrammet. Det blir en fysisk PhD dag den 17. november på OsloMet. Årets PhD-dag har […]

Innovation in Public Planning

Aksel Hagen og Ulla Higdem ved Høgskolen i Innlandet har redigert boka Innovation in Public Planning som er utgitt på Palgrave Macmillan. Boka bidrar til planleggingsteorien ved å framheve at «innovasjon» bør vere den tredje pillaren i feltet i tillegg til dei to eksisterande som vektlegg kommunikativ og det pragmatisk tilnærming. Boka omtalar ei rekkje […]

NEON – abstract frist 16.sept

NEON-konferansen 2020 arrangeres i år i Oslo 17 – 19. november. Konferansen planlegges som et fysisk arrangement på OsloMet, godt innenfor de rammer og anbefalinger som gjeder for smittevern. Siden det er umulig å vite noe sikkert om hvordan smittespredningen er når vi kommer til november, har vi beredskap for å på kort varsel kunne […]

Public webinar 8.sept

Department of Political Science and Management and the Center for Digital Transformation (CEDIT) at the University of Agder (UiA), Norway, in collaboration with School of Business and Tourism at the  Southern Cross University, Australia would like to invite you to a public webinar on «Network Governance and Digital Technologies in a Covid-19 world» on Tuesday, September 8, 2020. This public webinar precedes […]

NEON 2020

Årets tema: Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid Årets tidspunkt: 18 – 19. november Årets sted: Oslo Årets vertskap: OsloMet Neon-konferansen er Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sin årlige konferanse. Konferansen skal bidra til at det skjer utveksling av forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning, samt bidra til sterkere norsk […]

Samskaping

Samskaping og sosial innovasjon løftes frem som løsningen på en rekke samfunnsutfordringer, også i helse- og velferdssektoren. Men hva betyr egentlig disse begrepene? Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård er redaktører for den ferske utgivelsen. Ødegård er professor ved Høgskolen i Molde og gjesteforsker ved Nordlandsforskning. Han forteller om et økende behov for å bli nærmere […]

Governance & Complex Networks in Times of Turbulence and Digital Transformation

April 15-16 2020 University of Agder, Kristiansand, Norway The Department of Political Science and Management and the Center for Digital Transformation (CEDIT) at the University of Agder (UiA) will host a mini conference taking place in the beautiful, sunny city of Kristiansand in Southern Norway. The purpose of the conference is to bring together researchers and practitioners to […]

Konferanse om kjønn og innovasjon i Trondheim 11. mars 2020

INVITASJON Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling, og løftes frem som en løsning på globale og humanitære utfordringer. Men hvordan sikrer vi at innovasjonen blir inkluderende og dermed relevant for alle? Dette står på dagsorden når Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), Kilden […]

RESER konferansen – frist for abstract 15.2.20

European Association of Research on Services (RESER) arrangerer årets RESER-konferanse ved Universitetet i Alcalá, Spania, 18.-19. Juni. Tema for årets konferanse er “Value Co-creation, Innovation and Digital Transformation in Public Services”. Rolf Rønning og Maria Røhnebæk ved HINN er ansvarlig for konferansens track 5: “Service design and co-creation methods for public services”.  Årets tema for RESER-konferansen er koblet […]