Siste nytt fra INNOFF

To disputaser på INN

Barbara Rebecca Mutonyi forsvarer avhandlingen  «Employee innovative behavior in public sector services». 3.juni  https://www.inn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kommende-disputaser/disputas-barbara-rebecca-mutonyi-/index.html Jim Broch Skarli forsvarer avhandlingen «Det hender det er noen konflikter»: Et offentlig tjenestelogikkperspektiv på sårbare brukere og deres pårørende som aktører i samskaping. https://www.inn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kommende-disputaser/disputas-jim-broch-skarli/index.html

Ny og relevant special issue

Temanummeret omhandlar «Public sector Innovation – Conceptual and Methodological Implications» og målet er i følgje redaktørane følgjande: To provide space for discussions and reflections on the conceptual and methodological implications of increased attention to innovation in public policies and services. This special issue includes articles that, in different ways, shed light on the complex relationship […]

TAD16: CALL FOR PAPERS

June 9-11 2022Roskilde University, Denmark (in association with Rutgers, the US) Deadline for workshop abstracts March 1 2022 Strategic Management of Public Sector Transformation in Turbulent Times: Enhancing Collaborative Governance and Co-creation of Public Value The Transatlantic Dialogue (TAD) is the Ryders Cup of public administration where American and European public administration scholars meet to discuss […]

Seminarserie fra HVL

The purpose of the seminar series is to offer a platform to present and discuss cutting-edge research across various disciplines related to the thematic area of RESINNREG and cutting across our three pillars related to responsible industry innovation, green innovation and innovation in the public sector. The format is 40 minutes presentation, followed by 20 […]

Første fagseminar i INNOFF

We would like to invite you to the following INNOFF seminar hostedonline by UiS on the 10th November 2021 from kl 11 to 12. STRATEGIES AND METHODS TO PROMOTE COLLABORATION AND INNOVATION Sarah Hean Professor of Social Work UIS and Heli Kaatrakoski. Marie Curie Fellow Join Zoom Meeting https://stavanger.zoom.us/j/69881993339?pwd=WFlWUFdaTFN1VkZlck1KeVRSRFZRQT09 Meeting ID: 698 8199 3339Password: 418943 This […]

NEON 2021

Hvordan organisere for en bærekraftig fremtid? Årets NEON-konferanse setter fokus på organisering for en bærekraftig fremtid, i vid forstand. Fokus på organisasjoners sosiale og miljømessige ansvar har vært sterkt økende de siste tiårene. Drevet frem av grasrotbevegelser, forskersamfunnene og frem til det nå er høyt på den politiske agenda. Jennifer Howard-Greneville, som var hovedtaler på […]

INNOFF Studio 2021

 «Missions» – virkemiddel for en mer aktiv og innovasjonsrettet offentlig sektor? 24. NOVEMBER 2021, Kl. 14:00-16:00 – Scandic Lillehammer Hotel / digitalt  Det siste året har virkemiddelet for innovasjon i offentlig sektor, missions, vært debattert både som et resultat av Mariana Mazzucato sin bok «Mission economy» og OECD rapporten «Mission-oriented innovation policy in Norway. Challenges, […]

INNOFF studio 2021

Det siste året har virkemiddelet for innovasjon i offentlig sektor, missions, vært debattert. I arbeidet med Langtidplan for forskning er også en mission-orientert tilnærming til forskningspolitikk satt på dagsorden. Også KS med sin satsning «Partnerskap for radikal innovasjon» har valgt konkrete samfunnsutfordringer de skal arbeide med. I årets INNOFF studio spør vi defor: Hva innebærer […]