Siste nytt fra INNOFF

Fremtidens kommuner

I 2021 utforskes innovasjon, tillit og kontroll 16.-17. september i Arendal. Det som særlig diskuteres er: Hver dag tar vi mange valg, store og små, mellom tillit og kontroll. Som oftest går vi på autopilot, styrt av vaner og normer. Hvordan kan tillit og kontroll påvirke vårt arbeid med innovasjon? Er mer tillit løsningen, eller […]

MEDLEMSMØTE

11. juni fra kl 13:00-14:00 INNOFF ønsker velkommen til et medlemsmøte. Vi ønsker å informere om pågående arbeid og få innspill fra dere.  Agenda: INNOFF aktiviteter  Tidsskrift Nordic Journal of Innovation Research  Faste fagseminarer for medlemmer?  Finansieringsbrøk Tidsskrift / INNOFF medlemskap Møtet er digitalt. Innkalling blir tilsendt kontaktperson, men denne må gjerne deles med andre personer […]

INNOFF-studio 2020

INNOFF studio ble gjennomført 17/11 2020 i forbindelse med NEON-konferansen.  Opptak av NEON-dagen finner du her: Del 1 | Del 2 Min Del 1 0:00 Velkommen og kort om INNOFF, v/styreleder Ann Karin Tennås Holmen 6:30 Introduksjon til tema, v/ Roger Lian INNOFF og NTNU Samfunnsforskning 13:30 Erfaringer fra FORKOMMUNE programmet: sentrale drivere og utfordringer i samarbeid […]

TROPICO Online Series 2020

In the coming weeks, TROPICO is organising digital Online Series 2020 – Collaborating for Digital Transformation – Achievements, Challenges and Future Solutions. On behalf of the TROPICO team, I would like to invite you to join us at this event. During the Online Series we will discuss i.a. the potential of collaborative governance in providing […]

Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i INNOFF. På grunn av Covid-19 blir årsmøtet avholdt digitalt den 17. november kl.15.00. Møtet avholdes via Zoom [Lenke her]. Saker som dere ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. november til post@innoff.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til samme mailadresse. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil […]

Utlyst professorat ved HVL

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og administrasjon har ledig én fast stilling som professor i innovasjon og regional utvikling. Dette er professoratet etter Paul Benneworth som dessverre gikk bort i vår. Utlysingsteksten finn du her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191531/professor-i-innovasjon-og-regional-utvikling

INNOFF-STUDIO 17/11 2020

INNOFF lanserer for første gang INNOFF-studio i tilknytning til NEON. Målet med studioet er å skape en varig arena som bygger bro mellom praksis og forskning. I år rettes søkelyset på samarbeid mellom kommuner og forskningsmiljøer. INNOFF- studio kan besøkes fysisk eller digitalt. Det kan også sees i etterkant. Påmelding skjer via NEON  https://www.participant.no/hogskole/neon2020#init Mer […]

Digitalt NEON

Etter en ny vurdering av smittesituasjonen og den usikkerhet som ligger i å planlegge fysiske arrangementer for høsten 2020 er det besluttet at årets NEON dager blir digitale. Hele konferansen blir digital, med mulig til fysisk deltakelse på deler av plenumsprogrammet. Det blir en fysisk PhD dag den 17. november på OsloMet. Årets PhD-dag har […]

Innovation in Public Planning

Aksel Hagen og Ulla Higdem ved Høgskolen i Innlandet har redigert boka Innovation in Public Planning som er utgitt på Palgrave Macmillan. Boka bidrar til planleggingsteorien ved å framheve at «innovasjon» bør vere den tredje pillaren i feltet i tillegg til dei to eksisterande som vektlegg kommunikativ og det pragmatisk tilnærming. Boka omtalar ei rekkje […]