INNOFF Studio,
november 2021


«Missions» - virkemiddel for en mer aktiv og innovasjonsrettet offentlig sektor?

24. november 2021, Kl. 14:00-16:00 - Scandic Lillehammer Hotel / digitalt

Det siste året har virkemiddelet for innovasjon i offentlig sektor, missions, vært debattert både som et resultat av Mariana Mazzucato sin bok «Mission economy» og OECD rapporten «Mission-oriented innovation policy in Norway. Challenges, opportunities and future options». I arbeidet med Langtidplan for forskning er også en mission-orientert tilnærming til forskningspolitikk satt på dagsorden. Videre startet KS i fjor sin satsning: Partnerskap for radikal innovasjon, som har valgt konkrete samfunnsutfordringer de skal arbeide med. Introduksjon og bruk av et slikt virkemiddel danner grunnlag for en debatt om hvordan dette vil påvirke innovasjon i offentlig sektor og da kommunene spesielt. I årets INNOFF studio spør vi:

Hva innebærer en mission-orientert tilnærming for innovasjon i offentlig sektor og hvor står vi i dag med denne strategien? Hvilke erfaringer er gjort og hvilke konsekvenser vil tilnærmingen ha?

I INNOFF-studio ønsker vi å løfte frem tanker og synspunkter fra ulike aktører rundt denne strategien.