INNOFF Studio

INNOFF studio er en arena for å dele kunnskap og erfaringer om innovasjon i offentlig sektor. Vi har siden 2020 arrangert INNOFF studio i forbindelse med NEON-dagene, hvor vi har invitert til samtaler om innovasjonsaktuelle temaer basert på innsikter fra forskning, praksis og strategisk arbeid med innovasjonspolitikk. 

I forbindelse med NEON-dagene 2023 arrangeres INNOFF studio som et forskerverksted om temaet samforskning. Se program,  beskrivelse og praktisk innformasjon nedenfor.
Lenke til påmeldingsskjema finner her. 
Obs! Ny påmeldingsfrist: 5.november 

Du finner opptak av tidligere INNOFF studio her


INNOFF Studio 2023 - Forskerverksted "Samforskning"

Tirsdag 21. november kl. 12:00 – 16:00, Trondheim

INNOFF ønsker i år å arrangere et INNOFF studio i form av et forskerverksted om ulike former for samforskning. Formålet med forskerverkstedet er å bli inspirert, men og å diskutere metodiske erfaringer, -dilemmaer og – muligheter som ligger i ulike former for samsforskning. 

Med samforskning så henviser vi her til forskningsdesign og -metoder som omfatter at forskere forsker sammen med andre aktører. Dette skjer i dag under forskjellige «labels». Samforskning i ulike varianter har fått økt aktualitet i en tid hvor forskning og praksis arbeider tettere for å finne løsninger på sammensatte samfunnsutfordringer. Aksjonsforskning er en metodisk tradisjon med lang historie som i dag suppleres med mange spennende og nye tilnærminger hvor forskning møter praksis for å finne frem til ny viten – sammen. Eksempler på dette er folkeforskning (citizens science), befolkningspaneler, design og tjenesteinnovasjonsmetodikker, forskningssirkler, intervensjoner for å teste løsninger og forskningsdesign som involverer ulike typer samforskere.

INNOFF inviterer til dette forskerverkstedet rett og slett fordi vi tror vi her kan lære mye av hverandre. Mange tester ut nye metoder, noen har erfaringer på godt og vondt og dette er metodisk håndverk i utvikling som vi som forskere trenger å utforske sammen. Verkstedet kan i tillegg til læring og erfaringsutveksling gi deg som deltar et nyttig nettverk. Kanskje kan vi sammen utvikle en bok ide for å styrke et fremtidig metodisk felleskap? Dette kan være et nyttig bidra til litteraturen, men og til undervisningsformål for forskere og samforskere.

Hvordan vil dette foregå?

Verkstedet vil inneholde noen inspirasjonsforedrag med erfaringer fra ulike prosjekter hvor former for samforsking er anvendt. Videre vil arbeidssesjonen foregå som rundebordsamtaler på 5-6 forskere. Samtalene tar utgangspunkt i abstractene, men vi vil også bruke verktøy for å dokumentere metoder, debatter, utfordringer, løsninger og ideer. Til sist lærer vi på tvers mellom gruppene med sentrale «take aways».

12:00 INNOFF ønsker velkommen til forskerverkstedet og legger rammene for vårt læringsforum

12:15 Inspirasjonsforedrag

13:00 Tid for spørsmål og undring – vi deler oss i grupper

13:15 Lunsj og prat

13:45 Rundebord samtaler med utgangspunkt i abstractene (med fasilitator).

15:00 Læring på tvers – «take aways» fra hvert bord

15:30 Avslutning. Hva kan vi gjøre sammen?

16:00 Slutt

Hvor vil dette foregå? 

  • NTNU Samfunnsforsknings lokaler (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) i Kjøpmannsgata 32. Gå inn inngangen fra Kjøpmannsgata (det er sort skilt på veggen hvor det står NTNU Samfunnsforskning). Lokalene er i 2. etasje, men dere må sluses gjennom låste dører, og ledes til møtelokalet et annet sted i bygget.
  • Ring Ann Karin om du ikke kommer inn eller finner frem: 90583880

Lenke til påmeldingsskjema finner du her 

Vi gleder oss til å lære!