INNOFF Studio

INNOFF Studio er et årlig arrangement organisert av nettverket. Hensikten er å skape en varig arena for brobygging mellom praksis og forskning innenfor offentlig innovasjon. Gjennom INNOFF Studio inviterer vi til samtaler og debatter om innovasjonsaktuelle temaer, basert på innsikter fra forskning, praksis og fra strategisk arbeid med innovasjonspolitikk. 

Arrangementet gjennomføres i forbindelse med NEON-dagene, og det er mulig med fysisk eller digital deltakelse. INNOFF Studio er et gratis og åpent arrangement. I 2022 arrangeres INNOFF studio for tredje gang. 

Lenker til opptak fra tidligere INNOFF Studio i regi av nettverket.